top of page

HALLITUS

HePo ry:n toimintaa pyörittää opiskelijoista koostuva hallitus. Hallitus valitaan vuosittain Syyskokouksessa ja sitä täydennetään tarvittaessa kesken kauden.

Hallitukseen saa hakea kuka tahansa HePon opiskelijajäsen ja etsimme aina uusia tyyppejä vahvistamaan porukkaamme!

Seuraa HePoa somessa kuullaksesi ensimmäisenä avoimista hallitushauista!

  • TikTok
  • Facebook
  • Instagram

@hepory

HePo ry:n puheenjohtaja Ella Salonen

Ella Salonen

PUHEENJOHTAJA

Johtaa hallitusta ja pitää huolta yhdistyksen toiminnan kokonais-kuvasta. Osallistuu opiskelua ja kampusta koskeviin kokouksiin.

HePon varapuheenjohtaja Ida Pitkälä

Ida Pitkälä

vara-PUHEENJOHTAJA

Johtaa hallitusta yhdessä puheen-johtajan kanssa ja sijaistaa häntä tarvittaessa.

HePo ry:n sihteeri Lotta Meronen

Lotta Meronen

sihteeri

Laatii yhdistyksen ja kampuksen kokousten pöytäkirjat ja huolehtii asiakirjojen allekirjoituksista.

HePo ry:n edunvalvoja Ida Pitkälä

Ida Pitkälä

edunvALVOJA

Huolehtii opiskelijoiden eduista ja tasa-arvoisesta kohtelusta. 

Kuuntelee opiskelijoita 

luottamuksellisesti ja toimii neuvonantajana. Osallistuu työryhmiin ja kokouksiin.

HePo ry:n rahastonhoitaja Jenna Taipaleenmäki

Jenna Taipaleenmäki

rahaston-hoitaja

Pitää huolta yhdistyksen taloudesta ja rahaliikenteestä. Hoitaa kirjanpidon, laatii toiminnalle vuosibudjetin, maksaa laskut ja laskuttaa.

HePon talousassistentti Kyösti Romppanen

Kyösti "Köpi" Romppanen

talous-assistentti

Hoitaa yhdistyksen kiinteistösijoituksia ja suunnittelee yhdistyksen taloutta yhdessä rahaston-hoitajan kanssa.

HePo ry:n markkinointitiimiläinen Eetu Saikkala

Eetu Saikkala

HePo ry:n markkinointitiimiläinen Aino Riikinsaari

Aino Riikinsaari

markkinointitiimi

Hoitaa tapahtumien markkinoinnin ja tärkeistä asioista tiedottamisen yhdistyksen some-kanavissa. Suunnittelee ja tilaa printtimateriaalit sekä haalarimerkit tapahtumiin.

HePo ry:n jäsenvastaava Jenna Taipaleenmäki

Jenna Taipaleenmäki

jäsenvastaava

Hoitaa Tradenomiopiskelijoiden

sekä Suomen Restonomiliitto Suren jäsenhankintaa.

HePo ry:n tapahtumatiimiläinen Vilma Kekarainen

Vilma Kekarainen

HePo ry:n tapahtumatiimiläinen Johanna Lohiniva

Johanna Lohiniva

HePo ry:n tapahtumatiimiläinen Kiira Sjöblom

Kiira Sjöblom

tapahtumatiimi

Hoitaa tapahtumien järjestelyt ja laatii tapahtumiin budjetit. Vuokraa tarvittavat tilat, hankkii kuljetukset, ruoat ja muut tarvikkeet sekä delegoi tapahtumien työtehtäviä muulle hallitukselle.

bottom of page