top of page

EDUNVALVONTA

Yksi HePon toiminnan tärkeimmistä kulmakivistä on edistää ja valvoa opiskelijoiden etuja. Tätä tehtävää suorittaa edunvalvoja, joka toimii ja keskustelee opiskelijoiden näkökulmaa puolustaen.*

Edunvalvojan tehtävä on kuunnella opiskelijoita ja toimia neuvonantajana, joka ohjaa heitä eteenpäin avun pariin. Edunvalvojaan saa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä 

opiskeluun tai henkilökohtaiseen elämään liittyvissä asioissa. Kaikki keskustelut käydään 100 % luottamuksellisesti, sillä edunvalvojalla on vaitiolovelvollisuus. Edunvalvoja voi ohjata opiskelijan asiaa eteenpäin, mikäli opiskelija niin haluaa.

*Vaikka edunvalvoja toimii ja keskustelee opiskelijan näkökulmaa puolustaen, täytyy muistaa, että edunvalvoja 

huomioi kaikkien asiaa koskevien osapuolien näkökulman.

"Missä tilanteissa voin olla yhteydessä edunvalvojaan?"

Esimerkiksi seuraavissa:

  • Epätasa-arvoinen kohtelu

  • Tyytymättömyys arvosanaan

  • Huoli opintojen etenemisestä

  • Kuormittava elämäntilanne

bottom of page